Quan Thánh Đế – vị thánh chuyên chống lại quỷ quái ma tà

Vì có tác dụng trấn áp hung khí tà ma, đem lại sự thịnh vượng, trí tuệ và tiền bạc trong kinh doanh nên Quan Công đứng tấn còn là vật khí phù hợp và lý tưởng cho các công ty, cửa hàng và cơ sở thương mại .

v53pctm3m2kn0x5nq2tr

(Quan Vân Trường) là vị thánh chuyên chống lại quỷ quái ma tà, trấn áp hung sát khí. Vì vậy, tượng của ông chuyên dùng để chế lại hung khí, trấn trạch và mang lại sự bình an cho gia chủ.

Vì có tác dụng trấn áp hung khí tà ma, đem lại sự thịnh vượng, trí tuệ và tiền bạc trong kinh doanh nên Quan Công đứng tấn còn là vật khí phù hợp và lý tưởng cho các công ty, cửa hàng và cơ sở thương mại .

Bạn có thể trưng bày nên bày ở trung tâm của căn nhà hoặc căn phòng. Trong phòng khách của căn nhà hướng ra cửa. Dùng trong trường hợp nhà có hướng Tây Bắc, Chính Bắc và Chính Tây.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *