linh vật trong kinh doanh

Long quy – kết hợp hai đặc tính của rồng và rùa.

long-quy

Long quy cũng có tác dụng trong việc giải trừ vận hạn đặc biệt là các hung tinh như Tam Bích, Nhị Hắc, Thất Xích, Hoạ Hại. Rùa đầu rồng hay còn gọi là Long Quy là con vật huyền

Quan Thánh Đế – vị thánh chuyên chống lại quỷ quái ma tà

v53pctm3m2kn0x5nq2tr

Vì có tác dụng trấn áp hung khí tà ma, đem lại sự thịnh vượng, trí tuệ và tiền bạc trong kinh doanh nên Quan Công đứng tấn còn là vật khí phù hợp và lý tưởng cho các công