triển lãm linh vật

Mẫu linh vật của Việt Nam trong nhiều năm qua

3

Trước tình trạng sư tử ngoại lai vào các di tích, đền, chùa, công sở…, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm đã giới thiệu các mẫu linh vật canh cửa thuần Việt để công chúng nhận biết.